กระดาษกาวดักแมลง

ไซต์ ขนาดกาวเครื่องดักแมลง

กาวดักแมลงขนาด 31.5 x 39 ซม. สำหรับเครื่อง H30

กาวดักแมลงขนาด 54 x 31.5 ซม. สำหรับเครื่อง H40

กาวดักแมลงขนาด 27 x 54 ซม. สำหรับเครื่อง D40

กาวดักแมลงขนาด 27 x 40 ซม. สำหรับเครื่อง W45 / E36

กาวดักแมลงขนาด 42.5 x 23 ซม. สำหรับเครื่อง G30

กาวดักแมลงขนาด 67 x 18 ซม. สำหรับเครื่อง C2

กาวดักแมลงขนาด 11 x 32 ซม. สำหรับเครื่อง C5

กาวดักแมลงขนาด 33 x 34 ซม. สำหรับเครื่อง G18

กาวดักแมลงขนาด 11.5 x 42 ซม. สำหรับ Spare Part

กาวดักแมลงขนาด 14 x 57 ซม. สำหรับ Spare Part

กาวดักแมลงขนาด 24 x 47 ซม. สำหรับ Spare Part

Specifications

** สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

ปรึกษาเราเลยวันนี้