ตะแกรงฉีก เหล็ก

ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal) 

ตะแกรงเหล็กฉีก คือ โลหะแผ่นเรียบผ่านกระบวนการตัด เจาะและฉีก ยืด แผ่นโลหะสร้างลวดลายเป็นช่องเปิดรูปทรงเพชรหรือ สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด โลหะขยายสามารถทำจากวัสดุได้หลากหลาย เช่น เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส และโลหะผสมอื่นๆ วัสดุที่ได้จึงมีน้ำหนักเบา แข็งแรง และนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย

Specifications

ปรึกษาเราเลยวันนี้