ม่านกันแมลง เหลืองทึบ (Opaque Anti insect)

ม่านพลาสติกกริ้วพีวีซี  ม่านกันแมลง  ม่านทนเย็น

ม่านกันแมลง สีเหลืองทึบ สามารถใช้ได้ทุกสภาพแวดล้อม กันฝุ่น ควัน มีคุณสมบัติของม่านป้องกันแมลง แต่จะไม่สามารถมองทะลุผ่านม่านได้ ไม่ต้องการความโปร่งใส เพื่อปกปิดการรับรู้จากภายนอก และช่วยลดแสงจากภายนอกเข้าสู้ตัวอาคาร และมีแบบกันกระแทก (Ribbed) ทนแรงกระแทกจากการขนส่งสินค้า

Specifications

ปรึกษาเราเลยวันนี้