ม่านพลาสติกพีวีซีน้ำเงิน โปร่งแสง (Transparent Blue)

ม่านพลาสติกกริ้วพีวีซี  ม่านกันแมลง  ม่านทนเย็น

ม่านใสสีน้ำเงิน สามารถมองผ่านทะลุวัสดุนี้ได้ มักใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตอาหาร ซึ่งในบางกระบวนการจำเป็นต้องมีม่านที่ไม่โปร่งใส โดยทั่วไปม่านสีน้ำเงินใสยังใช้เพื่อระบุพื้นที่ ที่เข้าถึงได้ เช่น พื้นหลังในงานศิลปะและชุดภาพยนตร์ เพื่อสร้างพาร์ติชันของพื้นที่ และ เพื่อแยกพื้นที่ทำงานที่ต้องการการมองเห็นกระบวนการทำงาน และใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมพื้นที่ การกักเก็บฝุ่น และการลดเสียงรบกวน

Specifications

ปรึกษาเราเลยวันนี้