ม่านพลาสติกพีวีซีสีดำ (Black Curtain)

ม่านพลาสติกกริ้วพีวีซี  ม่านกันแมลง  ม่านทนเย็น ม่านพลาสติกพีวีซีสีดำ (Black Curtain)

ม่านสีดำทึบแสง ป้องกันแสงและจำกัดการมองเห็น 100% มักใช้งานที่ต้องการจำกัดมุมมองของพื้นที่ หรือต้องการปกปิดโดยสมบูรณ์ หรือใช้ในสถานที่เฉพาะตามสภาพแวดล้อม เช่น ฟาร์มสัตว์ปีก อุตสาหกรรมการถ่ายภาพ หรือ พื้นที่จัดเก็บในคลังสินค้า และ พื้นที่ ที่เจอกับ น้ำมัน จารบี ควัน สิ่งสกปรก ม่านสีดำจะไม่แสดงสิ่งสกปรกเท่ากับสีอื่น สามารถใช้ควบคุมอุณหภูมิ การแยกพื้นที่ ป้องกันสภาพอากาศ การกักเก็บฝุ่น และการลดเสียงรบกวน

Specifications

ปรึกษาเราเลยวันนี้