ม่านพลาสติกใสทนเย็น (Super Polar)

ม่านพลาสติกกริ้วพีวีซี  ม่านกันแมลง  ม่านทนเย็น

ม่านทนเย็น หรือ ม่านห้องเย็น เหมาะสำหรับห้องเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบ ม่านมีความนุ่ม เหนี่ยว ทนต่อการแตกราวจากความเย็นได้ สามารถทนความเย็นได้ถึง -50 องศาเซลเซียส สามารถมองทะลุและแสงส่องผ่านได้ กันฝุ่น ควัน ช่วยควบคุมอุณหภูมิห้อง และแบบกันกระแทก (Ribbed Super Polar) มีสันช่วยรับแรงกระแทก ทนแรงกระแทกจากการขนส่งสินค้า หรือมีการเข้า-ออก และนิยมติดตั้งกับรถขนส่งสินค้าท้ายห้องเย็นด้วย

Specifications

ปรึกษาเราเลยวันนี้