Gearless type ( Bldc)

แบบไม่มีเกียร์ (Gearless type) : พัดลม HVLS จะใช้ระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงแทน ในระบบนี้ มอเตอร์จะเชื่อมต่อโดยตรงกับฮับพัดลม ทำให้ไม่ต้องใช้เกียร์ การไม่มีเกียร์ช่วยให้การออกแบบเรียบง่ายและกะทัดรัดยิ่งขึ้น

  • ระบบ Gearless มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่า ทำให้ลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาและการหล่อลื่นตามปกติ มีการค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า แบบเกียร์
  • เงียบกว่าการไม่มีเกียร์ช่วยลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
  • ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้นระบบไร้เกียร์ขจัดการสูญเสียพลังงานที่เกี่ยวข้องกับกระปุกเกียร์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้นเล็กน้อย
  • ต้นทุนเริ่มต้นที่สูง ระบบไร้เกียร์อาจมีต้นทุนเริ่มต้นที่สูงขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีมอเตอร์ที่ก้าวหน้ากว่า

Specifications

ปรึกษาเราเลยวันนี้