HIGH SPEED DOOR SDF

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง HIGH SPEEDROLL SDF เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง HIGH SPEED DOOR SDF
ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งผลิตจากวัสดุที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย และต้านทานการกัดกร่อน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพแวดล้อมการแปรรูปอาหารที่มีความชื้นและความชื้นสูง การออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ เฉพาะของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความเร็วในการเปิดและปิดที่รวดเร็ว การซีลที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการเข้าของสัตว์รบกวน และฉนวนเพื่อรักษาการควบคุมอุณหภูมิ

Specifications

ปรึกษาเราเลยวันนี้