ประตูไฮสปีด HIGH SPEED DOOR
ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง ประตูอัตโนมัติเหนือศรีษะ ประตูไฮสปีด HighSpeedDoor ประตูห้องเย็น OverHeadDoor ประตูโรงงาน


ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง ประตูอัตโนมัติเหนือศรีษะ ประตูไฮสปีด HighSpeedDoor ประตูห้องเย็น OverHeadDoor ประตูโรงงาน


ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง ประตูอัตโนมัติเหนือศรีษะ ประตูไฮสปีด HighSpeedDoor ประตูห้องเย็น OverHeadDoor ประตูโรงงาน


ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง ประตูอัตโนมัติเหนือศรีษะ ประตูไฮสปีด HighSpeedDoor ประตูห้องเย็น OverHeadDoor ประตูโรงงาน


ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง ประตูอัตโนมัติเหนือศรีษะ ประตูไฮสปีด HighSpeedDoor ประตูห้องเย็น OverHeadDoor ประตูโรงงาน


ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง ประตูอัตโนมัติเหนือศรีษะ ประตูไฮสปีด HighSpeedDoor ประตูห้องเย็น OverHeadDoor ประตูโรงงาน

 FEATURES

HIGH - SPEED ROLL - UP DOOR 


Unique door design provides high traffic through-put capacity while minimizing heat losses.


Door curtain is made without any rigid pieces , making them safe for use by equipment and staff . DoorHan high - speed doors are self - repairing  meaning that if door curtains come off of their track ( for example , in the event of impact with a forklift ) the system will automatically guide the curtain  back into the track on the next cycle.

 
                                                                                Door frame is made of galvanized steel and can be                              Door curtain is made of PVC with polyester fabric
                                                                                optionally manufactured of stainless steel and painted                        (900 - 1200 g/m ) with transparent parts to provide 
                                                                                into any color by RAL. Modular design makes it easy                           visibility behind the door

                                                                                to change  door components
 COLORS


STANDARD COLORS OF HIGH SPEED DOOR PVC CURTAIN 

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง ประตูอัตโนมัติเหนือศรีษะ ประตูไฮสปีด HighSpeedDoor ประตูห้องเย็น OverHeadDoor ประตูโรงงาน
   RAL 9010       RAL 6026      RAL 5002     RAL 3002      RAL 1003       RAL9006      RAL 2004
      WHITE          GREEN           BLUE             RED           YELLOW         SILVER        ORANGE
 
ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง ประตูอัตโนมัติเหนือศรีษะ ประตูไฮสปีด HighSpeedDoor ประตูห้องเย็น OverHeadDoor ประตูโรงงาน

          RAL 9003                RAL 5005                RAL 9006                 RAL 1036

            WHITE                      BLUE                       GRAY                       GOLD  


Visitors: 97,559