ร่วมงานกับเรา

 

     บริษัท พีบีเอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญใน ความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่ง คือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัท และตัวพนักงาน เราเน้นความสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความเป็นมืออาชีพแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพทันโลกของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเตรียม พร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของธุรกิจบริษัท เมื่อท่านเข้ามาร่วมงานกับเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่ท้าทายและสร้าง เสริมความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความ เป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตน เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

 


 

 
รับสมัคร
------------------------ 
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (งาน Billing) : 2 ตำแหน่ง
พนักงานสโตร์ : 2 ตำแหน่ง
พนักงานขาย : 5 ตำแหน่ง
Sale Engineer : 2 ตำแหน่ง
ช่างติดตั้ง : 2 ตำแหน่ง
 
hr@pbsproduct.com 

 

สนใจร่วมงานกับเรา

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรอการติดต่อกลับ
Visitors: 99,489