ม่านอากาศ DIAMOND Air Curtain

ม่านอากาศ (Air Curtain) DIAMOND เป็นสินค้านำเข้า จากประเทศไต้หวัน มาตราฐานอุตสาหกรรม  ม่านอากาศ คือ กำแพงอากาศที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ตัวเครื่องจะถูกติดตั้งตามประตูเข้าออก ลมที่เป่าลงมาในแนวดิ่ง มีทิศทางเฉพาะ เหมาะสำหรับพื่นที่ ที่ไม่สะดวกติดตั้งบานประตูกั้น และในบริเวณที่ต้องเข้าออกบ่อย เพื่อแบ่งแยกสภาพแวคล้อมภายใน ภายนอกได้อยากมีประสิทธิภาพ ม่านอากาศจะทำหน้าที่ป้องกันอากาศจะภายในไหลออกภายนอกและภายนอกไหลเข้าภายในเพื่อช่วยประหยัดได้ 70-80% ม่านอากาศยังช่วยป้องกันฝุ่น ไอเสีย กลิ่นไม่พึงประสงค์ แมลง เข้ามาภายในอีกด้วย
 

คุณประโยชน์ของ ม่านอากาศ

1. ม่านอากาศ สามารถรักษาความเย็นในอาคารในช่วงฤดูร้อน ป้องกันความร้อนในฤดูร้อนเข้าในอาคาร

2. ม่านอากาศ สามารถรักษาอากาศอบอุ่นในอาคารในช่วงฤดูหนาว ป้องกันความเย็นในฤดูหนาวเข้าในอาคาร

3. ม่านอากาศ สามารถรักษากลิ่นสะอาด ป้องกันแมลง ป้องกันฝุ่น กลิ่น เหม็นรุนแรง และสิ่งที่ปะปนมากับอากาศเข้าในอาคาร

4. ม่านอากาศ สามารถไม่ต้องใช้ผ้าม่าน สะดวกต่อลูกค้าในการเช้า-ออก ทัศนียภาพดี มีความปลอดภัย

 

การเลือกม่านอากาศ (AIR CURTAIN)

      ม่านอากาศ Air curtain เราต้องคำนึงถึงจุดที่ต้องการติดตั้งพร้อม สภาพอากาศบริเวณรอบๆ ที่ต้องการติดตั้งม่านอากาศนั้นๆ กล่าวคือโดยส่วนใหญ่ม่านอากาศจะติดตั้งบนช่องประตูทางเข้า-ออกของอาคารเป็นหลัก เราต้องเลือความเร็วลมของ ม่านอากาศ ให้สัมพันธ์กับความสูงของประตู ถ้าหากเราสามารถทำเลือก ความเร็วลมให้เหมาะสมกับความสูงของประตูนั้น ๆได้จะทำให้เราสามารถลดฝุ่นและควบคุมความชื้น,กันแมลงต่างๆ อากาศร้อน – เย็นที่จะเข้าตัวอาคารและทำให้เราลดการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี การเลือกเราควรจะเลือก ม่านอากาศที่มีความเร็วที่ไม่น้อยหรือมากเกินไปซึ่งดู จากรูปดังนี้

 

ม่านอากาศ ม่านลม ประตูลม Aircurtain ม่านอากาศ ม่านลม ประตูลม Aircurtain ม่านอากาศ ม่านลม ประตูลม Aircurtain
Too Weak : ถ้าความเร็วลมน้อยเกินไปมันจะเป็นผลทำให้แรงดันจากภายนอก (ในธรรมชาติ) สามารถดันลมเข้าไปใน อาคารได้ทำให้นำพาฝุ่นเข้ามาด้วยและทำให้ไม่ประหยัด พลังงานหรืออากาศร้อนเข้ามาทำให้เครื่องทำความเย็น ทำงานหนัก  

 Modrate : ความเร็วลมพอเหมาะกับความสูงของช่องประตู ลมที่ออกจากตัวเครื่องม่านอากาศ Air curtain จะทำหน้าที่ เป็นม่านอากาศพอเหมาะไม่ให้อากาศจากภายนอกดันเข้ามาในตัวอาคารได้ ทำให้ฝุ่นและอากาศร้อน – เย็นเข้าใน ตัวอาคารเป็นผลทำให้ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นไป

Too strog : เลือกความเร็วลมที่สูงไม่เหมาะสมกับความสูงของช่องประตู ลมที่ออกมาจากตัวเครื่อง จะเกิดการฟุ้ง กระจายไร้ทิศทางทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายด้วยและ ทำให้แรงดันที่มี สามารถนำอากาศร้อน : เย็นเข้าหรือออกจากตัวอาคารได้งาน ทำให้สูญเสียพลังงานไปมาก ประสิทธิภาพของม่านอากาศจะขึ้นอยู่กับ
  • ตำแหน่งของการติดตั้งว่าจะติดตั้งม่านอากาศอยู่ด้านในหรือด้านอาคาร
  • ความสม่ำเสมอของการไหลของอากาศเย็น (ร้อน)
  • ความสูงของช่องประตูจะสำคัญกว่าความกว้างประตู
  • จำนวนของม่านอากาศจะขึ้นอยู่กับความกว้างของประตูที่เปิด – ปิด
  • การทำงานของม่านอากาศเป็นแบบต่อเนื่องหรือไม่
  • ม่านอากาศติดตั้งทุกจุดของทางเข้าออกอาคารหรือไม่
  • ตำแหน่งของช่องระบายอากาศจะและแรงดันภายในอาคารต้องสัมพันธ์ขนาดของแรงลมของม่านอากาศที่เลือกใช้

 

 

 

ม่านอากาศ ม่านลม ประตูลม ม่านตัดอากาศ ม่านอากาศตามห้าง Aircurtain diamond ลม กันฝุ่น กันแมลง มลพิษทางอากาศ อุณหภูมิ
ม่านอากาศ (Air Curtain)  DIAMOND  รุ่น N-Series เหมาะสำหรับประตูทั่วไป เช่นทางเข้าหน้าออฟฟิต ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า แรงลมเป่าได้ถึง 3.00 เมตร

 

ม่านอากาศ ม่านลม ประตูลม ม่านตัดอากาศ ม่านอากาศตามห้าง Aircurtain diamond ลม กันฝุ่น กันแมลง มลพิษทางอากาศ อุณหภูมิ
ม่านอากาศ (Air Curtain) DIAMOND  รุ่น  S-Series มีมาตรฐาน มอก.ประเทศไทย เหมาะสำหรับประตูสูง 3.00-4.00 เมตร และ ขนาดประตูสูง 4.00-5.00 เมตร

 

ม่านอากาศ ม่านลม ประตูลม ม่านตัดอากาศ ม่านอากาศตามห้าง Aircurtain diamond ลม กันฝุ่น กันแมลง มลพิษทางอากาศ อุณหภูมิ
 ม่านอากาศ (Air Curtain) DIAMOND  รุ่น  S7-Series มีมาตรฐาน มอก.ประเทศไทย เหมาะสำหรับประตูสูง 3.00-4.00 เมตร และ ขนาดประตูสูง 4.00-5.00 เมตร

 

ม่านอากาศ ม่านลม ประตูลม ม่านตัดอากาศ ม่านอากาศตามห้าง Aircurtain diamond
ม่านอากาศ (Air Curtain)  DIAMOND  รุ่น Silver Ease Wide Air (Stainless Steel) ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีล สำหรับประตูสูง 3.50-4.00 เมตร เหมาะสำหรับ โรงงานผลิตอาหาร และ ห้องเย็นที่ต้องการติดตั้งม่านอากาศ เพื่อป้องกันอุณหภูมิ ควบคุมความร้อนเข้า ความเย็นออก สามารถทนเย็นได้ถึง 0 องศาเซลเซียส

 

ม่านอากาศ ม่านลม ประตูลม Aircurtain diamond
ม่านอากาศ (AIR CURTAIN) DIAMOND  รุ่น Ceiling Type แบบ ฝังบนฝ้า เหมาะสำหรับประตูสูง 3.50-4.00 เมตร สำหรับพื้นที่ ที่ต้องการความสวยงาม ไม่เกะกะพื้นที่ใช้งานอากาศไว้ใต้ฝ้า เหมาะสำหรับ สถานที่ที่ต้องการติดม่าน

 

ม่านอากาศ ม่านลม ประตูลม Aircurtain diamond
ม่านอากาศ (AIR CURTAIN) DIAMOND รุ่น Slim design เป็นรุ่นที่มีดีไซน์สวยเล็ก เหมาะสำหรับประตูสูงตั้งแต่ 2.50 เมตรขึ้นไป

 

ม่านอากาศ ม่านลม ประตูลม Aircurtain
ม่านอากาศ (AIR CURTAIN) DIAMOND รุ่น Heavy duty  ม่านอากาศแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับ ประตูอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ สูงตั้งแต่ 4.50 เมตร จนถึง 6.00 เมตร ควบคุมด้วย รีโมทคอนโทรลสวิตช์สัมผัส
 

 

#ม่านอากาศ#ม่านลม#ม่านอากาศตามห้าง#ม่านอากาศdimond#ม่านอากาศคือ#aircurtain #ม่านอากาศ#ม่านลม#ม่านอากาศตามห้าง#ม่านอากาศdimond#ม่านอากาศคือ#aircurtain #ม่านอากาศ#ม่านลม#ม่านอากาศตามห้าง#ม่านอากาศdimond#ม่านอากาศคือ#aircurtain

ม่านอากาศ Diamond ตัดอากาศ กันแอร์ กันฝุ่น กันแมลง ควบคุมและแบ่งอุณหภูมิ สินค้าอันดับ 1 จากประเทศไต้หวัน การันตีคุณภาพ

 

ม่านอากาศ Aircurtain ม่านลม ประตูลม ม่านอากาศตามห้าง ม่านอากาศ Aircurtain ม่านลม ประตูลม ม่านอากาศตามห้าง ม่านอากาศ Aircurtain ม่านลม ประตูลม ม่านอากาศตามห้าง

จำหน่าย ม่านอากาศ ม่านลมตัดอากาศ Diamond กันแอร์ กันฝุ่น กันแมลง ควบคุมและแบ่งอุณหภูมิ สินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน รูปทรงสวยงาม การันตีคุณภาพ รูปทรงสวยงาม

ม่านอากาศ Aircurtain ม่านลม ประตูลม ม่านอากาศตามห้าง ม่านอากาศ Aircurtain ม่านลม ประตูลม ม่านอากาศตามห้าง ม่านอากาศ Aircurtain ม่านลม ประตูลม ม่านอากาศตามห้าง
 ม่านอากาศ ม่านลมตัดอากาศ Diamond ป้องกันแมลง ป้องกันฝุ่น กลิ่น เหม็นรุนแรง และสิ่งที่ปะปนมากับอากาศเข้าในอาคาร รับประกัน 1 ปี และได้รับการรับรอง มอก. 

ม่านอากาศ (AIR CURTAIN) DIAMOND 

ม่านอากาศ คุณภาพ มี มอก.ประเทศไทยรับรอง มีหลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความเหมาะสมของขนาดประตู และ ลักษณะการใช้งาน ดังนี้

ม่านอากาศ (AIR CURTAIN) รุ่น N-Series เหมาะสำหรับประตูสูง 2-3 เมตร

ม่านอากาศ (AIR CURTAIN) รุ่น S-SERIES เหมาะสำหรับประตูสูง 3-5 เมตร

ม่านอากาศ (AIR CURTAIN) รุ่น Slim เป็นรุ่นที่มีดีไซน์สวยเล็ก เหมาะสำหรับประตูสูงตั้งแต่ 2.50 เมตรขึ้นไป สามารถใช้กับประตูห้างสรรพสินค้า ประตูออฟฟิต อาคาร สำนักงาน

ม่านอากาศ (AIR CURTAIN) รุ่น Heavy duty เหมาะสำหรับประตูสูง 4.50-6.00 เมตร เช่นประตูโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือ โรงรถ

ม่านอากาศ (AIR CURTAIN) รุ่น Stainless steel (ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีล) เหมาะสำหรับประตูสูง 3.50-4.00 เมตร สามารถใช้ในห้องเย็นได้

ม่านอากาศ (AIR CURTAIN) รุ่น Ceiling type (รุ่นฝังฝ้า) เหมาะสำหรับประตูสูง 3.50-4.00 เมตร สำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสวยงาม ไม่เกะกะพื้นที่ใช้งาน

 

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขาย โทร. 02-526-9092-94

 

 

 

Visitors: 131,413