เครื่องดักแมลง Insect Killer

 

GLEECON เครื่องดักแมลง แบรนด์อันดับ 1 ของไต้หวัน สินค้าที่บริษัทนำเข้ามาเป็นสินค้ามาตรฐานยุโรป ( European Standard ) สินค้ามีมาตรฐานรองรับทั้งในไทยและต่างประเทศ ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน และ ทนต่อการใช้งาน อาทิ สแตนเลสสตีล 304 อลูมิเนียมอัลลอย พลาสติก ABS และ เหล็กเคลือบสี GLEECON ในประเทศไทยมี มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. เป็นเครื่องหมายที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตต้องทำตามมาตรฐาน และ ต้องแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งมีประโยขน์ต่อผู้บริโภค ในเรื่องการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และ สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้ กรณีชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน ใช้ทดแทนได้ วิธีบำรุงรักษาใกล้คียงกัน ไม่ต้องหัดใช้ใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ สินค้าคุณภาพดีคุ้มค่ากับการใช้งาน

เครื่องดักแมลง มี 2 ประเภท คือ เครื่องดักแมลงแบบช็อต และ เครื่องดักแมลงแบบกาวโดยใช้แสงไฟจากหลอด 

UVA (Black light) ล่อแมลงเข้ามาดักหรือกำจัดแมลง เครื่องดักแมลง แบบช๊อต จะกำจัดแมลง โดยที่แมลงจะบินเข้าขดลวดที่นำกระแสไฟ และถูกช๊อตเครื่องดักแมลง แบบกาว จะดักจับแมลงให้เข้าไปติดกับแผ่นกาว


หลอด แบล็คไลท์ (Black Light) คือ แสงที่เป็นสีม่วง แสงที่เปล่งออกมาเป็นแสงที่ใกล้เคียงรังสี UV-A หรือ Ultraviolet ที่มีความยาวคลื่น 320 ถึง 400 nm เป็นช่วงความถี่ที่แมลงมีการตอบสนองหรือรับรู้ได้ แมลงหลายชนิดมีอวัยวะรับรู้สัมผัสที่ดีมาก ซึ่งบางทฤษฎีกล่าวว่า " การที่แมลงบินเข้าหาแสงไฟนั่นเป็นเพราะคิดว่าเป็นตัวเมีย" แมลงตัวผู้จึงบินเข้าใส่เต็มที่โดยเฉพาะแสงเทียนอ่อนๆ แมลงต่างๆ เหล่านี้มักจะดึงดูดเข้าหาแสงที่เป็นอัลตราไวโอเลตมากกว่าแสงที่มีคลื่นความยาวกว่า อย่างเช่น อินฟราเรด แมลงบางกลุ่มจะมีพฤติกรรมเข้าหาไฟ โดยเฉพาะไฟที่มีแสงในคลื่น ประมาณ 315-380 nm ซี่งเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก พฤติกรรมเช่นนี้ของแมลง กล่าวได้ว่า เป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่เกิด เป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์แต่ละชนิดที่ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ ส่วนมากพบในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟสีต่างกันจะมีผลดึงดูดกระตุ้นต่อการเคลื่อนที่ของแมลงต่างกัน ทางชีววิทยาจะเรียกว่า Taxis (แทกซิส) คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างมีทิศทาง สิ่งเร้า( Stimulus ) ที่ว่านั่นก็ คือแสงไฟที่มีค่า UV ปะปนอยู่นั้นเอง

 

เครื่องดักแมลง เครื่องไฟล่อแมลง กำจัดแมลง แบล็คไลท์ blacklight gleecon

โดยขนาดหลอด มี 4 ขนาด คือ ขนาด 15 วัตต์ ขนาด 18 วีตต์ และ ขนาด 20 วัตต์ และ ขนาด 36 วัตต์ การใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการให้ครอบคลุม การกำจัดแมลง เครื่องดักแมลง GLEECON มีอะไหล่ทุกชิ้นสต๊อกในประเทศไทย

ขนาดและประเภทของหลอดไฟ Black Light

วัตต์ ประเภท ชนิด ลักษณะ รุ่นที่ใช้
18 วัตต์ หลอดตะเกียบ ขั้วเสียบ หุ้มฟิล์ม  (Shatter Proof) C2,C5,G18,G36
15 วัตต์ ฟลูออเรสเซนต์ หลอดแบบยาว ขั้วเสียบ หุ้มฟิล์ม  (Shatter Proof) H30,W45,GC30,Ga30
15 วัตต์ ฟลูออเรสเซนต์ หลอดแบบยาว ขั้วเสียบ ไม่มี H30,W45,GC30,Ga30
20 วัตต์ ฟลูออเรสเซนต์ หลอดแบบยาว ขั้วเสียบ หุ้มฟิล์ม  (Shatter Proof) H40,D40,GB40,GC40
20 วัตต์ ฟลูออเรสเซนต์ หลอดแบบยาว ขั้วเสียบ ไม่มี H40,D40,GB40,GC40
36 วัตต์ หลอดตะเกียบ ขั้วเสียบ ไม่มี E36

 

หุ้มฟิล์ม ( Shatter Proof ) เพื่อการป้องกัน ความเสียหาย อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยแก้ว หรือ ชิ้นส่วนประกอบของแก้วเมื่อแตกหัก

 เครื่องดักแมลง เครื่องล่อแมลง กำจัดแมลง เครื่องไฟดักแมลง เครื่องดักแมลงบิน เครื่องดักแมลงในโรงงาน  เครื่องดักแมลง เครื่องล่อแมลง กำจัดแมลง เครื่องไฟดักแมลง เครื่องดักแมลงบิน เครื่องดักแมลงในโรงงาน  เครื่องดักแมลง เครื่องล่อแมลง กำจัดแมลง เครื่องไฟดักแมลง เครื่องดักแมลงบิน เครื่องดักแมลงในโรงงาน

 

เครื่องดักแมลง Gleecon สินค้านำเข้าอันดับ 1 จากไต้หวัน ประหยัดพลังงาน ดัก และ ล่อแมลงได้จริงหมดปัญหากังวลใจเรื่องแมลง เครื่องล่อแมลง แบบช็อต แบบกาว ทนทาน สวยหรู ใช้งานง่าย ตรวจ อย. GMP ผ่านสบาย เครื่องดักแมลง ต้อง GLEECON ทั้งแบบช็อต แบบกาว รูปทรงสวยงาม ทนทานแข็งแรง เปลี่ยนแผ่นกาวได้ง่าย ใช้งานสะดวก ไม่มีกลิ่น ไม่กระเด็นเครื่องดักแมลง GLEECON ติดตั้งได้ทั้งโรงงาน ร้านอาหาร เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความสะอาด ปลอดแมลง 100%

เครื่องดักแมลง เครื่องล่อแมลง กำจัดแมลง เครื่องไฟดักแมลง เครื่องดักแมลงบิน เครื่องดักแมลงในโรงงาน เครื่องดักแมลง เครื่องล่อแมลง กำจัดแมลง เครื่องไฟดักแมลง เครื่องดักแมลงบิน เครื่องดักแมลงในโรงงาน เครื่องดักแมลง เครื่องล่อแมลง กำจัดแมลง เครื่องไฟดักแมลง เครื่องดักแมลงบิน เครื่องดักแมลงในโรงงาน เครื่องดักแมลง เครื่องล่อแมลง กำจัดแมลง เครื่องไฟดักแมลง เครื่องดักแมลงบิน เครื่องดักแมลงในโรงงาน

เครื่องดักแมลง Gleecon สินค้านำเข้าอันดับ 1 จากไต้หวัน ไม่กินพลังงานไฟฟ้า ดัก และ ล่อ แมลงหมดปัญหากังวลใจเรื่องแมลง เครื่องล่อแมลง แบบช็อต และ แบบกาว ทนทาน สวยหรู ใช้งานง่าย ตรวจ อย.GMP ผ่านแน่นอน เครื่องดักแมลงต้อง Gleecon เท่านั้น เครื่องดักแมลง Gleecon มีทั้ง แบบช็อต แบบกาว รูปทรงสวยงาม ทนทานแข็งแรง เปลี่ยนแผ่นกาวได้ง่าย ใช้งานสะดวก ไม่มีกลิ่น ไม่กระเด็นเครื่องดักแมลงติดตั้งได้ทั้ง โรงงาน ร้านอาหารเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความสะอาดปลอดแมลง 100%

เครื่องดักแมลง เครื่องล่อแมลง กำจัดแมลง เครื่องไฟดักแมลง เครื่องดักแมลงบิน เครื่องดักแมลงในโรงงาน เครื่องดักแมลง เครื่องล่อแมลง กำจัดแมลง เครื่องไฟดักแมลง เครื่องดักแมลงบิน เครื่องดักแมลงในโรงงาน

เครื่องดักแมลง GLEECON แบรนด์อันดับ 1 ของไต้หวัน สินค้าที่บริษัทนำเข้ามาเป็นสินค้ามาตรฐานยุโรป (EUPROEAN STANDRD) สินค้ามีมาตรฐานรองรับทั้งในไทยและต่างประเทศ เครื่องดักแมลง GLEECON ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน และ ทนต่อการใช้งาน อาทิ สแตนเลสสตีล 304 อลูมิเนียมอัลลอย พลาสติก ABS และ เหล็กเคลือบสี

เครื่องดักแมลง GLEECON สามารถดักจับแมลง และกำจัดแมลงปีกบินได้100%  มีทั้งแบบช๊อตและแบบกาว เครื่องดักแมลง GLEECON ได้รับการรับรองจาก สถาบันรับรองนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น TUV Rheinland หรือ มอก.ประเทศไทย ที่รับรองแล้วว่าสินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีอะไหล่ทุกชิ้นสต๊อกในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น หลอดไฟล่อแมลง หลอดไฟล่อแมลงแบบหุ้มฟิล์ม (shutter proof) บัลลาท สตาร์ทเตอร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-096-6544 แอดไลน์ @Gleecon

Visitors: 131,411