DOCK SYSTEMS

 

Dock shelters
อุโมงค์โหลดสินค้าคลุมท้ายรถ เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้หน้าช่องประตูขนถ่ายสินค้า เพื่อช่วยป้องกันฝุ่น แมลง และควบคุมอุณหภูมิขณะขนถ่ายสินค้า ช่วยเพิ่มรวดเร็วและความปลอดภัยในขณะการขนถ่ายสินค้า โดยมีรูปแบบการบีบอัดหรือคลุมตามขอบทั้งด้านข้างและด้านบนของตู้บรรทุกสินค้า โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงมีความทนทานมากเป็นพิเศษ สามารถทนแรงดึงสูง การฉีกขาด การสึกหรอ ทนสภาพอากาศได้ดี และระบบระบายน้ำป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ขนถ่ายสินค้า อุโมงค์โหลดสินค้าคลุมท้ายรถจึงเป็นแนวทางเลือกทีดีช่วยในการขนถ่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด

 

 

Dock leveler
สะพานปรับระดับขนถ่ายสินค้า การใช้งานในการขนถ่ายสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตัวสะพานจะปรับระดับเพื่อเชื่อมต่อระหว่างรถขนส่งสินค้าเพื่อขนถ่ายสินค้ากับแพลตฟอร์มของคลังสินค้า สำหรับรูปแบบการติดตั้งนั้นจำเป็นที่ต้องมีการทำช่องหลุมไว้ที่หน้าช่องโหลดสินค้าเพื่อทำการติดตั้ง สะพานปรับระดับโหลดสินค้าสามารถประดับความสูงและต่ำเพื่อเชื่อมระดับระหว่างรถขนสินค้ากับแพลตฟอร์มของคลังสินค้า จึงเป็นที่นิยมในทุกอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานยังสามารถลดอุบัติเหตุในการขนถ่ายสินค้าได้

 

 

ติดต่อฝ่ายขาย

085-489-0102

 

E-mail :

sale@uat.co.th

uatproductsales@gmail.com

 

 

Visitors: 131,410