ม่านอากาศ Heavy Duty

ม่านอากาศ รุ่น HEAVY DUTY เหมาะสำหรับประตูขนาดใหญ่ ขนาด ประตูตั้งแต่ 4.50 - 6.00 เมตร

 
 Model  Dia.of wheel  Dimension   Frequency  Voltage  Max input power  Air volume  Air velocity  Noise   Net weight 
  (mm)   (mm)  (Hz)  (V-)  (W)  (m2/h)  (m/s)  (dB)  (kg)
 FM-2009S  200  900x338x366  50  380  720  4700  22  72  29
 FM-2012S  200  1200x215x230  50  380  1050  7350  22  74  35
 

                                                    • Luxurious appearance and thin metal cover, dual with grille designed, a lasting clean body
                                                    • Adopting update remote control or touch switch
                                                    • Installation height above 4.5 - 6 m.
 

• With optimized high speed motor . it meets high requirements and particular places
Visitors: 65,136