ม่านอากาศ อุปกรณ์ทรงประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม

ม่านอากาศ อุปกรณ์ทรงประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม ประหยัดพลังงาน ป้องกันฝุ่น และแมลง

เจาะลึกคุณสมบัติในการใช้งานม่านอากาศที่โดดเด่นในการช่วยป้องกันฝุ่นและแมลงไม่แพ้ม่านกันแมลง

ปัญหาแมลงรบกวนและสัตว์รบกวน ถือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาสุขอนามัยที่ดีภายในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะการมีอยู่ของแมลงและสัตว์รบกวนเหล่านี้ไม่เพียงก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมได้เท่านั้น แต่แมลงและสัตว์รบกวนยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่สามารถทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดการปนเปื้อนจนส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ เพราะฉะนั้นแล้ว การเลือกใช้งานม่านอากาศ (Air Curtain) และม่านกันแมลง (Insect Curtain) ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการช่วยป้องกันแมลงและสัตว์รบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง

โดยในบทความนี้ พี บี เอส โปรดักส์ จะขอพาเจ้าของธุรกิจ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าทุกคนมาร่วมเจาะลึกถึงความสามารถของม่านอากาศ ที่ไม่เพียงสามารถช่วยป้องกันฝุ่นและแมลงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับม่านกันแมลงเท่านั้น แต่ม่านอากาศยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างโดดเด่นเช่นเดียวกัน

ม่านอากาศกับความสามารถในการป้องกันฝุ่นและแมลงที่โดดเด่นไม่แพ้ม่านกันแมลง

คุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นและแมลงรบกวนที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ม่านกันแมลงของม่านอากาศ ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีความตอบโจทย์กับการนำมาใช้งานภายในอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นจะต้องรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นอย่างมาก โดยม่านอากาศจะอาศัยหลักการในการเป่าพ่นลมลงมาในแนวดิ่งเพื่อสร้างเป็นม่านอากาศที่สามารถแบ่งแยกสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ปฏิบัติงานออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างชัดเจน เพื่อการช่วยป้องกันแมลงรบกวน ฝุ่น และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม เพราะฉะนั้นแล้ว การใช้งานม่านอากาศจึงสามารถช่วยรักษามาตรฐานความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานผลิตยา และโรงพยาบาล ที่ต้องการความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ม่านอากาศกับประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงานที่โดดเด่นเหนือกว่าม่านกันแมลง

การช่วยประหยัดพลังงานภายในคลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในข้อดีที่สำคัญของการเลือกใช้งานม่านอากาศที่เหนือกว่าม่านกันแมลง เนื่องจากการใช้งานม่านอากาศที่สามารถช่วยสร้างกำแพงลมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพื่อการช่วยป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกสามารถไหลเวียนเข้ามาภายในพื้นที่ปฏิบัติงานได้นั้น จะช่วยทำให้การรักษาอุณหภูมิภายในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบปรับอากาศที่ทำหน้าที่ในการช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่ปฏิบัติงานให้คงที่เพื่อการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ปฏิบัติงานและการช่วยรักษาคุณภาพของสินค้า มีการทำงานน้อยลงจนส่งผลต่อการช่วยประหยัดพลังงานและการช่วยประหยัดค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยถึงประมาณ 70-80%

การประยุกต์ใช้งานม่านอากาศและม่านกันแมลงใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ในปัจจุบันนี้ ม่านอากาศและม่านกันแมลง ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การบริการ หรือการค้าปลีก เพื่อการช่วยตอบสนองต่อความต้องการในการช่วยป้องกันฝุ่นและแมลงรบกวน ร่วมกับการช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม : ม่านอากาศและม่านกันแมลงมีบทบาทสำคัญต่อการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และปราศจากฝุ่น แมลง หรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนได้อย่างครอบคลุม

  • โรงพยาบาลและสถานพยาบาล : การเลือกใช้งานม่านอากาศและม่านกันแมลงภายในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากภายนอกและภายในตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัยจากฝุ่นและแมลงรบกวน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้

  • ร้านค้าปลีก : ร้านค้าปลีกถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นิยมนำเอาม่านกันแมลงและม่านอากาศมาใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการติดตั้งม่านอากาศที่บริเวณทางเข้าร้านค้าปลีกจะสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิภายในร้าน โดยเฉพาะในช่วงที่มีคนเข้าออกมากได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการช่วยป้องกันฝุ่นควันและแมลงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาม่านกันแมลงมาใช้งาน ที่ บริษัท พี บี เอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เราคือผู้นำด้านสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ ประตูอุตสาหกรรม, ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, High speed door, Overhead Door, Dock Shelter, Dock Leveler, พัดลมอุตสาหกรรม, Big Fan, ม่านอากาศ, Air curtain, เครื่องเป่าลมมือ, ม่านพลาสติกกันแมลง, PVC Strip Curtain, เครื่องดักแมลง, ยางขอบประตูห้องเย็น, ตาข่าย, กรงนก และตะแกรงสแตนเลส ที่พร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ม่านกันแมลงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อการช่วยสร้างความประทับใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้า ม่านอากาศ 
Tel : 02-096-6544
Line : @pbsproduct
Email : admin@pbsproduct.com, pbsproduct@gmail.com

Icon Tel Icon Line Icon Mail

ปรึกษาเราเลยวันนี้