วิธีการขออย. ความสำคัญของม่านกันแมลงในการขออย.

วิธีการขออย. ความสำคัญของม่านกันแมลงในการขออย.

การขอจดแจ้งเครื่องหมาย อย. มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมสถานที่และม่านกันแมลงอย่างไรบ้าง

ในยุคสมัยที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีตัวเลือกเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เลือกอุปโภคและบริโภคมากยิ่งขึ้น ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่งนั้นไม่ได้มีเพียงแค่คุณภาพของสินค้าที่โดดเด่นหรือราคาของสินค้าที่มีความสมเหตุสมผลอีกต่อไป แต่ยังรวมไปถึงความปลอดภัยของสินค้าและการได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ได้รับอันตรายจากสินค้าด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้ว การมีอยู่ของเครื่องหมาย อย. บนบรรจุภัณฑ์สินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง โดยในบทความนี้ พี บี เอส โปรดักส์ จะขอพาเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการทุกคนมาเจาะลึกวิธีการขออย. พร้อมร่วมสำรวจถึงความสำคัญของม่านกันแมลงในการขออย. อย่างละเอียด ดังนี้

 

เจาะลึกขั้นตอนการขอจดแจ้งเครื่องหมาย อย.

การขอจดแจ้งเครื่องหมาย อย. หรือ เครื่องหมายที่ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอาง จะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ที่เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นจะต้องทำการจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ให้พร้อมตามลำดับขั้นตอนของการตรวจสอบ โดยจะต้องทำตามลำดับขั้นตอนและไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ ดังนี้

 1. การขึ้นทะเบียนสถานที่นำเข้าหรือสถานที่ผลิต
  • การเตรียมสถานที่ : โดยจะแบ่งในส่วนของสถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บรักษาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ถูกกำหนดเอาไว้เท่านั้น
  • เตรียมเอกสาร : อาทิ แบบคำขอ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียน สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ ภาพถ่ายสถานที่ผลิตและอุปกรณ์ แผนที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ผลิต เป็นต้น
  • ยื่นเอกสาร
  • พิจารณา
  • อนุมัติ

 2. ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • เตรียมเอกสาร : อาทิ ชื่อและสูตรการผลิต 100 % กรรมวิธีการผลิต วิธีการบริโภคหรือปริมาณในการบริโภคฉลากสินค้า Specification รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ Certificate of analysis วิธีการเก็บรักษาหรืออายุการเก็บรักษา เป็นต้น
  • ส่งทดสอบ (ถ้ามี)
  • ยื่นเอกสาร
  • พิจารณา
  • อนุมัติ

 3. ขึ้นทะเบียนโฆษณา (ถ้ามี)
  • เตรียมเอกสาร : อาทิ แบบคำขออนุญาตโฆษณา ข้อความโฆษณาโดยจัดทำข้อความโฆษณาแยกตามประเภทของสื่อ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ สำเนา ฉลาก และเอกสารกำกับหรือคู่มือการใช้ ใบแสดงข้อมูลคำขอโฆษณา เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) เป็นต้น
  • ยื่นเอกสาร
  • พิจารณา
  • อนุมัติ
 

ไขข้อสงสัย ม่านกันแมลงมีความสำคัญสำหรับการขอจดแจ้งเครื่องหมาย อย. อย่างไร ?

ม่านกันแมลง เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในขั้นตอนของการจัดเตรียมสถานที่นำเข้าหรือสถานที่ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) เนื่องจากสถานที่นำเข้าหรือสถานที่ผลิตสินค้าที่จะผ่านเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดเอาไว้นั้นจำเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่มั่นคงและถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังจะต้องมีความสะอาด มีระบบแสงสว่าง มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ และมีการจัดแบ่งพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ซึ่งการเลือกใช้งานม่านกันแมลงภายในสถานที่นำเข้าหรือสถานที่ผลิตสินค้านั้นก็ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่สามารถช่วยดูแลให้ทุกพื้นที่ภายในสถานที่นำเข้าหรือสถานที่ผลิตสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง

เนื่องจาก การเลือกใช้งานม่านกันแมลงที่มาพร้อมด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในการช่วยป้องกันไม่ให้แมลงหรือสัตว์รบกวนต่าง ๆ ตลอดจนฝุ่นควัน ความร้อน แสง หรือกลิ่น สามารถเล็ดลอดเข้ามาภายในพื้นที่ของสถานที่นำเข้าหรือสถานที่ผลิตสินค้าที่ต้องการรักษาสุขลักษณะโดยรวมให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะสามารถช่วยทำให้ทุกพื้นที่ภายในสถานที่นำเข้าหรือสถานที่ผลิตสินค้าที่ต้องการจะขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามที่กำหนดอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การติดตั้งม่านกันแมลงภายในพื้นที่ของสถานที่นำเข้าหรือสถานที่ผลิตสินค้ายังสามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการในการกั้นแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่ทางเดิน และพื้นที่พักอาศัยออกจากกันได้อย่างเป็นสัดส่วน เพื่อการช่วยทำให้พื้นที่ของสถานที่นำเข้าหรือสถานที่ผลิตสินค้ามีความเหมาะสมตามข้อกำหนดและพร้อมสำหรับการยื่นขอจดแจ้งเครื่องหมาย อย. มากที่สุด

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาม่านกันแมลงมาใช้งานเพื่อการปรับแต่งพื้นที่ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังจัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีความพร้อมสำหรับการยื่นขอจดแจ้งเครื่องหมาย อย. มากที่สุด ที่ บริษัท พี บี เอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เราคือผู้นำด้านสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ ประตูอุตสาหกรรม, ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง, High speed door, Overhead Door, Dock Shelter, Dock Leveler, พัดลมอุตสาหกรรม, Big Fan, ม่านอากาศ, Air curtain, เครื่องเป่าลมมือ, ม่านพลาสติกกันแมลง, PVC Strip Curtain, เครื่องดักแมลง, ยางขอบประตูห้องเย็น, ตาข่าย, กรงนก และตะแกรงสแตนเลส ที่พร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ม่านกันแมลงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อการช่วยสร้างความประทับใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้า ม่านกันแมลง 
Tel : 02-096-6544
Line : @pbsproduct
Email : admin@pbsproduct.com, pbsproduct@gmail.com

Icon Tel Icon Line Icon Mail

ปรึกษาเราเลยวันนี้